ورود
ثبت‌نام


یکشنبه, ۲۸ آبان ۱۳۹۶

   همسفر گشت ایرانیان

همسفر مهم تر از خود سفر است

گواهینامه‌ها و تقدیرنامه‌ها

5 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 امتیاز 5.00

گواهی عضویت در هیئت علمی مرکز پژوهش و آموزش مدیریت ایران

pajoohesh modiriat

گواهی مدیریت برتر از آکادمی IGP

IGP Academy

در ادامه تقدیرنامه‌های شركت همسفر گشت ایرانیان قرار دارد.


benz   MAN   bw scania   bw volvo   bw renault   bw hyundai